Bộ 2 cuộn băng dính trong 1kg

136.500đ 182.000đ -25%

Bộ 10 cuộn băng keo tiện ích

54.870đ 109.740đ -50%

Băng keo dán nước thần kỳ

93.059đ 225.600đ -59%

Băng keo 3M VHB 5952

275.200đ 283.800đ -3%

Keo Lụa 5m

11.280đ

Băng Keo Giấy

11.180đ 15.480đ -28%