Ấm siêu tốc BlueStone KTB-3376

1.040.600đ 1.223.780đ -15%

Bình thủy Cuckoo CWP-333G 3.5L

1.392.000đ 1.914.000đ -27%

Nồi cơm điện Cuckoo CR-1122 2L

1.410.500đ 1.592.500đ -11%

Nồi áp suất điện Comet CM6155 6.0L

1.053.550đ 1.320.500đ -20%